KLANTENDIENST

PRIVACYVERKLARING SUNGLASSES SHOP


Laatst gewijzigd: [14-11-2018]

Onder deze Privacyverklaring brengen wij, MyOptique Group Ltd, u op de hoogte over welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen. Uw Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u, in het bijzonder uw naam en contactgegevens zoals uw thuisadres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.

Neem uw tijd om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Het is erg belangrijk dat u volledig begrijpt hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en hoe we uw privacy beschermen. Als u vragen hebt met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u uiteraard contact opnemen met ons op de volgende manieren:

Onze contactgegevens zijn: Essilor International, nl@sunglassesshop.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming is: Laurent Teyssandier, dpo@myoptiquegroup.com


WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN

Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website opent, verzamelen en slaan we automatisch sommige van uw gegevens op in onze serverlogbestanden en in cookies. Dit zijn kleine bestanden die we naar uw computer verzenden wanneer u onze website bezoekt.

Dezegegevens laten ons niet toe om u te identificeren. Er worden echter gegevens opgenomen met betrekking tot uw surfgedrag op onze website, zoals de pagina's die u hebt geopend, de datum en tijd waarop u deze pagina's hebt geopend, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (model apparatuur, versie besturingssysteem, unieke identificatiecodes van het apparaat, Internet protocol adres, apparatuurinstellingen, browsertype, browsertaal), de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL.

We kunnen externe adverteerders of filialen gebruiken om advertenties te tonen op onze website. Deze externe adverteerders of filialen kunnen een cookiebestand afzonderlijk plaatsen of herkennen op uw browser in de loop van het leveren van advertenties voor onze website. We kunnen informatie die wordt verzameld door of opgeslagen in cookies van derden niet zien. We verstrekken geen Persoonsgegevens over u aan deze externe adverteerders of filialen of aan andere derde partijen.

U moet uw Persoonsgegevens niet verstrekken als u onze website alleen wilt bezoeken. Dit betekent dat u de cookies kunt weigeren door uw webbrowser dienovereenkomstig te configureren (raadpleeg voor meer informatie de rubriek 'Help' van uw webbrowser). Cookies weigeren gaat er echter waarschijnlijk voor zorgen dat uw navigatie op onze website wordt verstoord, in het bijzonder doordat dit voorkomt dat u toegang hebt tot bepaalde delen ervan.


Gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt of wanneer u producten bestelt

Voor enkele van de diensten die worden aangeboden op onze website moet u zich aanmelden. Als u deze diensten wilt gebruiken, vragen we u om ons Persoonsgegevens te verstrekken en we waarderen het dat u ons volledige en nauwkeurige gegevens verstrekt. We vragen u ook om ons ervan op de hoogte te brengen als uw gegevens moeten worden bijgewerkt. Als u ons geen volledige en nauwkeurige gegevens verstrekt, of als u ons er niet van op de hoogte brengt dat uw gegevens moeten worden bijgewerkt, kunnen we u misschien de diensten die u hebt verzocht niet aanbieden.

We verzamelen de volgende categorieën van uw Persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens, met inbegrip van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuisadres, login en wachtwoord, foto en geboortedatum (of leeftijd).
 • Computergegevens, met inbegrip van gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op onze website, zoals de pagina's die u hebt geopend, de datum en tijd waarop u deze pagina's hebt geopend, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (model apparatuur, versie besturingssysteem, unieke identificatiecodes van het apparaat, Internet protocol adres, apparatuurinstellingen, browsertype, browsertaal), de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL.
 • Financiële gegevens, waaronder uw kredietkaartgegevens, worden niet door ons verzameld. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, sturen we u door naar een externe serviceprovider dit instaat voor het betalingsproces.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN

We gebruiken uw Persoonsgegevens alleen binnen de grenzen die zijn geautoriseerd door de wet- en regelgeving. Soms gebruiken we uw Persoonsgegevens omdat de wet- en regelgeving dit van ons vereist. We maken in ieder geval geen geautomatiseerde beslissingen enkel op basis van automatische verwerking die kunnen leiden tot juridische gevolgen die een invloed kunnen hebben op u.

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw identificatiegegevens om de levering van goederen die u bij ons hebt aangekocht te vergemakkelijken, om u te updaten in verband met de vooruitgang van uw bestelling, om u herinneringen te sturen om aan te vullen, om de functie automatisch opnieuw bestellen te verwerken, om retours te behandelen, om uw account te onderhouden en om contact op te nemen met u in het geval dat een product wordt teruggeroepen. Een dergelijke procedure is gebaseerd op de overeenkomst die we aangaan.
 • We anonimiseren uw computergegevens en gebruiken deze om uw ervaring op onze website te verbeteren, bugs en problemen te identificeren en te rapporteren, de invloed van wijzigingen die we aanbrengen op het gedrag van de klanten te beoordelen, de prestaties van onze website te analyseren en te verbeteren. Een dergelijke procedure wordt uitgevoerd vanuit gerechtvaardigd belang.

HOE LANG BEWAREN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

De periode waarbinnen we uw Persoonsgegevens opslaan wordt getoond in de onderstaande tabel:


Categorie gegevens


Bewaringstermijn

     

Identificatiegegevens, met inbegrip van gegevens over oogheelkundige voorschriften en medische gegevens

Minimaal 10 jaar. (een vereiste van de General Optical Council)

Identificatiegegevens, met uitsluiting van gegevens over oogheelkundige voorschriften en medische gegevens

5 jaar

Financiële gegevens

Dit wordt niet opgeslagen op onze systemen

Computergegevens

5 jaar


PERSOONSGEGEVENS DIE WE DELEN

We brengen u op de hoogte dat we uw Persoonsgegevens misschien delen met bedrijven buiten de MyOptique Group, maar doen dit alleen met uw toestemming.


Categorie gegevens


Categorie begunstigden


Locatie

     

Identificatiegegevens

Verwerken van online transacties, afhandeling van bestellingen, marketing, promotionele communicatie, analyse van bestellingen

EU

Financiële gegevens

Verwerken van online transacties

EU

Computergegevens

Koopgedrag van klanten analyseren

EU


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

We hebben maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • We implementeren en handhaven geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens volledig vertrouwelijk en veilig worden opgenomen en verwerkt.
 • We implementeren en handhaven passende beperkingen op de toegang tot uw Persoonsgegevens, alsook controles op de toegang, het gebruik en de overdracht van Persoonsgegevens.
 • Al onze werknemers die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens moeten geheimhoudings- of gelijkaardige overeenkomsten aangaan, wat hen verplicht om onze vereisten inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid na te leven.
 • We vereisen van al onze zakenpartners en externe dienstverleners met wie we uw Persoonsgegevens misschien delen dat ze alle toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid naleven.
 • We bieden onze werknemers en derde partijen die toegang hebben tot Persoonsgegevens op regelmatige basis opleidingen over gegevensbescherming aan.

DE RECHTEN DIE U HEBT

Krachtens toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht:

 • op toegang tot, rechtzetting van en/of verwijdering van uw Persoonsgegevens;
 • om de verwerking ervan te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • om ons te laten weten dat u geen marketinginformatie wilt ontvangen;
 • om, in bepaalde omstandigheden, te vragen dat een aantal van uw Persoonsgegevens aan u of aan een derde partij worden overgedragen;
 • voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, om uw toestemming in te trekken, zonder de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van uw toestemming te beïnvloeden vóór de intrekking.

We verbinden ons ertoe om ervoor te zorgen dat u uw rechten kunt uitoefenen: om dit te doen, kunt u contact opnemen met ons via de gegevens die in het begin van deze Privacyverklaring worden vermeld. Gelieve ons de volgende gegevens te verstrekken, zodat we uw verzoek met de nodige aandacht kunnen behandelen:

 • uw voor- en achternaam, en een kopie van uw identiteitskaart;
 • uw specifieke verzoek (met andere woorden welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • de datum van de aanvraag en uw handtekening (als u uw aanvraag per post hebt verzonden).

Als uw contact met ons u niet voldoende heeft geholpen, kunt u ook bij een instantie voor gegevensbescherming een klacht indienen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken.


WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We herzien regelmatig onze naleving van onze Privacyverklaring, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan nieuwe wetten en regels met betrekking tot gegevensbescherming. We perken echter uw rechten onder deze Privacyverklaring niet in zonder uw uitdrukkelijke toestemming, ook al wordt deze Privacyverklaring van tijd tot tijd gewijzigd.