KLANTENDIENST

Privacyverklaring voor Sunglasses Shop


MyOptique Group Limited, handelend onder de naam Sunglasses Shop (wij of ons) is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder het bedrijfsnummer 05139004. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Veale Wasbrough Vizards, Narrow Quay House, Bristol BS1 4QA.

Onze contactgegevens zijn: nl@sunglassesshop.com. Onze Gegevensbeschermingsfunctionaris is bereikbaar via: dpo@myoptiquegroup.com.

MyOptique Group Limited maakt deel uit van de EssilorLuxottica Group.


Wat is het doel van dit document?

1.1- We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die we over de gebruikers van onze website op www.sunglasses-shop.co.uk (onze site) verzamelen en hoe die informatie door ons wordt verwerkt.

1.2- Deze privacyverklaring is van toepassing op: de bezoekers van onze site die zich niet registreren, zowel als op degenen die dat wel doen, klanten die onze goederen en/of diensten bij ons kopen via onze site of anderszins, en alle individuele aannemers en dienstverleners die diensten verlenen aan ons bedrijf (u).

1.3- Wij zijn een gegevensbeheerder. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe we persoonlijke informatie over u bewaren en gebruiken, en om u dit duidelijk uit te leggen.

1.4- We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met hem via de onderstaande gegevens.

1.5- Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen wat we doen met uw persoonlijke informatie en welke rechten u heeft met betrekking tot onze activiteiten.

1.6- Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens in verband met kinderen.


Wat zijn persoonsgegevens en onze wettelijke basis voor verwerking

2.1- Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Er zijn speciale categorieën van meer gevoelige persoonlijke informatie die een hoger beschermingsniveau vereisen (zie verder in paragraaf 3.4 hieronder).

2.2- We zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken als de wet ons dat toestaat. Onze belangrijkste wettelijke basis voor verwerking wordt uiteengezet in de onderstaande tabel. Sommige van onze gronden voor verwerking zullen elkaar echter overlappen en er kunnen verschillende gronden zijn die ons gebruik van uw persoonlijke informatie rechtvaardigen.

2.3- We mogen alleen onze legitieme belangen (of die van een derde partij) als reden gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken, als uw belangen en fundamentele rechten niet boven die belangen prevaleren. Waar we legitieme belangen als reden hebben voor onze verwerking, hebben we hieronder het relevante belang uiteengezet.

2.4- Als u een particulier bent, zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we direct marketing-communicatie van derden naar u sturen. U heeft het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

2.5- We zullen uw persoonlijke informatie enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we de rechtsgrondslag toelichten die ons daartoe in staat stelt.

2.6- Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

2.7- Indien we door de wet verplicht worden om persoonsgegevens te verzamelen, of op basis van een contract dat we met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren) uit te voeren. In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

Gegevens die we over u verzamelen

3.1- Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

3.2- We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en we hebben ze als volgt gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, en kunnen ook burgerlijke staat, titel, geboortedatum, foto en geslacht omvatten.
 • Contactgegevens omvat factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Transactiegegevens omvatten details over producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.
 • Technische gegevens omvatten IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren, hoe u omgaat met onze digitale marketing. We verzamelen gegevens om de pagina's op te volgen die u via onze website heeft bezocht of als u onze e-mails (e-mails die trackingpixels of plug-ins bevatten), de datum, tijd en locatie waarop u de informatie heeft geopend, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (hardwaremodel, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, internetprotocoladres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal), de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzings-URL.
 • We verzamelen geen financiële gegevens - bij het plaatsen van een bestelling wordt u doorgestuurd naar een externe dienstverlener die het betalingsproces afhandelt.

3.3- We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect prijsgeven. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie of dat specifieke goederen aanschaft. Als we echter Samengevoegde gegevens combineren met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

3.4- 3.4 We verzamelen ook de volgende Speciale categorieën van Persoonsgegevens over u:

 • Gezondheidsgegevens met betrekking tot uw brilrecept.
 • Ofthalmologische receptgegevens.
 • We gebruiken dit om het contract tussen ons te voltooien en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

4.1- We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

4.2- Directe interacties. U kunt ons uw Identiteit- en Contactgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • 4.2.1 - zich aanmeldt voor onze producten of diensten;
 • 4.2.2 - een account op onze website creëert;
 • 4.2.3 - zich op onze diensten of publicaties abonneert;
 • 4.2.4 - vraagt om marketing naar u te sturen;
 • 4.2.5 - aan een wedstrijd, promotie of enquête deelneemt; of
 • 4.2.6 - ons feedback geeft, een klacht indient of contact met ons opneemt.

4.3- We verzamelen Identiteits-, Contact-, Profiel- en Technische gegevens van onze Sociale Media-accounts:

 • 4.3.1 - https://www.facebook.com/sunglassesshop
 • 4.3.2 - @sunglassesshop https://twitter.com/sunglassesshop
 • 4.3.3 - @sunglassesshop https://www.instagram.com/sunglassesshop/

4.4- Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website en onze marketing-e-mails verzamelen we automatisch gebruiks- en technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door cookies, ingesloten pixels of plug-ins, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie paragraaf 10 hieronder voor meer informatie.

4.5- Derden of publiekelijk beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen, zoals:

 • 4.5.1 - Technische gegevens van de volgende partijen:
  • (a) analysedienstverleners zoals Google, gevestigd buiten de EU;
  • (b) advertentienetwerken
  • (c) dienstverleners voor het zoeken van informatie
 • 4.5.2 - Identiteit- en contactgegevens van datamakelaars of aggregators

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken


Doel/activiteit


Type gegevens


Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief grondslag van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens

Uitvoering van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en af te leveren, inclusief:
(a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Het verzamelen en innen van geld dat aan ons is verschuldigd

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Transactiegegevens
(d) Marketing en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om u een efficiënte klantenservice te bieden.

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) U op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid
(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Marketing en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens actueel te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een gratis proefperiode, wedstrijd of om een enquête in te vullen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing en communicatiegegevens

(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)

Om ons bedrijf en de website te beheren (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsactiviteiten, levering van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of een groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de efficiëntie van de advertenties die wij aan u leveren te meten of te begrijpen

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing en communicatiegegevens
(f) Technische gegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ons bedrijf te laten groeien, om nieuwe klanten te vinden en om onze marketingstrategie te informeren)

Om gegevensanalyse te gebruiken om de website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om type van klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Profielgegevens
(f) Marketing en communicatiegegevens

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)


Speciale categorie-informatieOm uw bestelling voor een bril op recept te verwerken

(a) Identiteitsgegevens
(b) Gezondheidsgegevens
(c) Ofthalmologische receptgegevens

(a) Uitvoering van een contract met u en met uw uitdrukkelijke toestemming.

5.1- Geautomatiseerde besluitvorming

 • 5.1.1 - Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst.
 • 5.1.2 - We voorzien niet dat er met geautomatiseerde middelen serieuze beslissingen over u worden genomen, maar we zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als deze positie verandert.

5.2- Marketing

 • 5.2.1 - We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot een bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame.
 • 5.2.2 - We kunnen externe reclamebedrijven of verbonden ondernemingen gebruiken om advertenties op onze website weer te geven. Deze externe reclamebedrijven of verbonden ondernemingen kunnen tijdens het bezorgen van advertenties op de site afzonderlijk een cookiebestand in uw browser plaatsen of herkennen. We kunnen de verzamelde of opgeslagen informatie in cookies van derden niet zien. We verstrekken geen persoonsgegevens over u aan deze externe adverteerders of verbonden ondernemingen of aan enige andere derde partij.
 • 5.2.3 - Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet vereist als u alleen onze website wilt bezoeken. Dit betekent dat u cookies kunt weigeren door uw webbrowser dienovereenkomstig te configureren (raadpleeg voor meer informatie de 'help'-sectie van uw webbrowser). Het weigeren van cookies kan echter uw navigatie op onze website verstoren, met name doordat het u verhindert toegang te krijgen tot bepaalde delen ervan.

5.3- Promotionele aanbiedingen van ons

 • 5.3.1 - We kunnen uw identiteit-, contact-, technische, transactie-, profiel- en gebruiksgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat mogelijk voor u interessant zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn.
 • 5.3.2 - U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons heeft opgevraagd of producten bij ons heeft gekocht en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

5.4- Marketing van derden
We zullen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in verkrijgen voordat we uw persoonsgegevens met een derde delen voor marketingdoeleinden.

5.5- Afmelden
U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door in te loggen op de website en relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen ofbdoor de opt-out-links te volgen op een marketingbericht dat naar u is verzonden of door contact op te nemen met ons.

Uw gegevens delen

6.1- We delen uw persoonlijke informatie met externe contractanten en dienstverleners voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren.

6.2- We delen uw informatie met andere derde partijen als volgt:

 • 6.2.1 - onze toezichthouders, professionele adviseurs, verzekeraars en accountants;
 • 6.2.2 - HMRC of andere overheids- of wetshandhavingsinstanties;
 • 6.2.3 - leden van de EssilorLuxottica Group voor het beheer van ons bedrijf;
 • 6.2.4 - als we een bedrijf of activa verkopen, in welk geval we uw persoonlijke informatie kunnen vrijgeven aan de potentiële koper van een dergelijk bedrijf of activa;
 • 6.2.5 - betalingsdienstaanbieders wanneer u producten via de website koopt;
 • 6.2.6 - als we daartoe een wettelijke verplichting hebben; en
 • 6.2.7 - met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. De hierboven genoemde categorieën van derden gebruiken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en zijn verantwoordelijk voor hun eigen naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.3- We delen uw gegevens ook met externe dienstverleners die diensten aan ons bedrijf leveren, zoals onze online transactieverwerking, orderverwerkingsaanbieder, marketing- en communicatieaanbieders, hostserver voor websites, IT-ondersteuning en onderhoudsservice, cloudopslagprovider en e-mailuitwisselingsserver, bezorgdiensten en andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten leveren. Al onze externe dienstverleners moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met ons beleid. We staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Gegevensbeveiliging

7.1-We hebben het volgende geïmplementeerd:

 • 7.1.1 - Passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden.
 • 7.1.2 - Procedures voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en die u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte zullen stellen van een schending als dit wettelijk verplicht is.
 • 7.1.3 - Al onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht om geheimhoudingsverklaringen of soortgelijke overeenkomsten aan te gaan, wat hen verplichtingen oplegt om te voldoen aan onze vereisten voor gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.
 • 7.1.4 - We vereisen van alle zakelijke partners en externe dienstverleners met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen dat ze voldoen aan alle toepasselijke privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten.
 • 7.1.5 - We bieden regelmatig training in gegevensprivacy aan onze medewerkers en derden die toegang hebben tot persoonsgegevens.

Doorgeven van informatie buiten de EER

7.2- Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard op beveiligde servers in het VK of de Europese Economische Ruimte (EER).

7.3- Als we uw informatie buiten het VK of de EER moeten overdragen, hebben we passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie door die derde partijen wordt behandeld op een manier die consistent is met en in overeenstemming is met de EU- en Britse wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.4- Als u buiten het VK of de EER bent gevestigd, kunnen we persoonlijke informatie overdragen naar het correspondentieadres dat u ons verstrekt voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten veilig zijn. Door ons van buiten het VK of de EER te instrueren, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is voor ons om uw bestelling uit te voeren.

7.5- We gebruiken Google Analytics om de prestaties van onze site te evalueren en de diensten die we u aanbieden te verbeteren. We kunnen voor dit doel informatie over u buiten het VK of de EER overdragen. We zullen dit enkel doen wanneer dit wettelijk is toegestaan.

7.6- Google Analytics voldoet aan het EU-US Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie. Het is onderworpen aan handhaving door de Federal Trade Commission. Google, waaronder Google Inc. en haar volledige Amerikaanse dochterondernemingen, heeft verklaard dat het zich houdt aan de relevante Privacy Shield-principes, ook voor Google Analytics. Ga voor meer informatie over deze beschermingsmaatregel naar: https://www.google.co.uk/intl/nl/policies/privacy/frameworks/.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke informatie?

8.1- We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doelen te vervullen waarvoor we deze gegevens hebben verzameld, met name om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans is op geschillen met betrekking tot onze relatie met u.

8.2- Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

8.3- We bewaren basisinformatie over onze klanten (inclusief Contact-, Identiteits- en Transactiegegevens) gedurende vijf jaar nadat ze ophouden klant te zijn voor belastingdoeleinden en voor juridische claims.

8.4- We bewaren identiteitsgegevens, inclusief oftalmologisch recept en medische gegevens gedurende 10 jaar in overeenstemming met de vereisten van de General Optical Council.

8.5- In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie uw rechten hieronder voor meer informatie.

8.6- In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw rechten

9.1- U heeft de volgende rechten:

 • 9.1.1 - om te vernemen wat we doen met uw persoonlijke informatie. We doen dit door u dit privacybeleid te verstrekken;
 • 9.1.2 - om de persoonlijke informatie die we over u bewaren te corrigeren of bij te werken.
 • 9.1.3 - om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie;
 • 9.1.4 - om een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren;
 • 9.1.5 - om ons te vragen de informatie die we over u hebben te verwijderen als er geen goede reden is waarom we deze blijven verwerken;
 • 9.1.6 - om ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie wanneer we vertrouwen op een legitiem belang en er is iets met uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond en waar er geen goede reden is waarom we deze blijven verwerken;
 • 9.1.7 - om ons te vragen de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken gedurende een bepaalde periode te beperken als u beweert dat deze onjuist is en we de positie willen verifiëren of in een aantal beperkte andere omstandigheden;
 • 9.1.8 - om ons te vragen uw persoonlijke informatie in een door een computer leesbaar formaat naar een andere organisatie te sturen;
 • 9.1.9 - om een klacht in te dienen bij het kantoor van de Information Commissioner als u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens: u kunt dit doen op https://ico.org.uk/concerns/. Neem direct contact met ons op als u van mening bent dat we uw persoonlijke informatie niet correct behandelen, zodat we kunnen proberen het probleem op te lossen.

9.2- Als we uw persoonlijke informatie verwijderen of ons gebruik ervan beperken, kunnen we onze diensten niet aan u leveren.

9.3- Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met dpo@myoptiquegroup.com. Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen).

Cookiebeleid

10.1- Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. We gebruiken cookies voor onze legitieme belangen, om ons te helpen u een goede ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om onze site te verbeteren. U kunt ons cookiebeleid bekijken op onze site.

Links van derden

11.1- De website kan links naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Als u op die links klikt of deze verbindingen activeert, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.We controleren regelmatig onze naleving van ons Privacybeleid, met name om dit in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Maar zelfs als dit privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen, zullen we uw rechten onder dit Privacybeleid niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Laatst bijgewerkt in augustus 2020